Närvaro = LOK-stöd

Fyll i närvaro direkt via Svenskalag.se så sparar ni mycket tid. Varje lag får summerade närvarokort som ni sedan kan skriva ut och signera. På klubbens sida sammanställs ALLA era lags närvarokort, både statligt och kommunalt.


Vi ger er två sätt att fylla i närvaro. Via hemsidan och mobilen.Alla era lags närvarokort summeras automatiskt till...
Statlig sammanställning På Svenskalag.se
Kommunal sammanställning På Svenskalag.se eller ApN

Som ni matar in i IdrottOnline 2 ggr/år
Som ni eller ApN skickar till er kommun