Produktnytt

Nyhet: Medlemsöversikt

Här kommer en nyhet för dig som arbetar i medlemsregistret i er förening.

 

Nästa gång du klickar på en person i ert register kommer du till en sida som vi valt att kalla Översikt. Tanken med sidan är att du snabbt ska få en samlad bild över medlemmen, dess kontaktuppgifter och delaktighet i föreningen.

 

Översikten innehåller:

  • Namn och ålder
  • Adress och kontaktuppgifter
  • Målsmäns kontaktuppgifter
  • Ev. allergier
  • Vilka grupper hen är med i
  • Fakturor
  • Loggen (Som visar alla händelser gällande personen)

 

För att redigera medlemmens personuppgifter klickar du som vanligt på "Personuppgifter" i den vänstra menyn.

 

Skicka välkomstmejl

Under rubriken "Senast inloggad" kan du se när personen och ev. målsmän senast loggade in på hemsidan eller i Svenskalag-appen.

För att få dem att logga in använder du funktionen "Skicka välkomstmejl". Då skickas ett mejl till respektive person med info om vilka grupper de tillhör, hur de loggar in och vad de kan göra på hemsidan/appen. 

 

Förenklad vänstermeny

  • Eftersom "Fakturor" och "Loggen" nu visas i översikten har de menyvalen tagits bort från vänstermenyn.
  • "Roller" visas bara om föreningen använder sig av roller.
  • "Extra formulärdata" hittar du numera under "Personuppgifter" med det nya namnet "Uppgifter från formulär".

 

Frågor?

Har du frågor om denna uppdatering eller andra önskemål kring funktioner du saknar? Mejla gärna till vår support.

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer