Inför GDPR

Som de flesta säkert känner till träder den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj 2018.

 

Vi har tidigare informerat om våra förberedelser inför detta och nu kommer ytterligare information om hur vi kommer att anpassa tjänsten för att underlätta för idrottsföreningarna att uppfylla GDPR-kraven.     

 

För föreningen

Föreningar kommer att kunna lägga till egna villkor så att föreningens medlemmar kan godkänna dessa. Föreningens administratörer kommer även att kunna se vilka som har godkänt villkoren. Villkoren kan enkelt skickas ut via mejl eller postalt till alla personer som hanteras i registret.

 

Ett specifikt stöd för godkännande av bildpublicering på hemsidan kommer att lanseras. 

 

Svenskalag.se kommer fortsatt att vara personuppgiftsbiträde till de föreningar som använder tjänsten. Nya bidträdesavtal kommer att införas för godkännande av personuppgiftsansvarig i föreningen. 

 

Läs mer hos Datainspektionen om vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig enligt GDPR

 

För medlemmen

Varje individ i registret kommer att kunna läsa och godkänna de nya villkoren genom att logga in i appen eller på hemsidan. Villkoren godkänns även när man som ny medlem anmäler sig via föreningens webbformulär. 

 

Samverkan med RF

Parallellt med detta för vi en dialog med Riksidrottsförbundet (RF) som tagit fram en uppförandekod för idrotten som bransch. I mitten av april ska vi tillsammans med RF och många andra föreningssystem träffas och hitta gemensamma lösningar. Vad detta innebär mer exakt kommer att konkretiseras under april.
Läs mer om RF:s uppförandekod här

 

Löpande implementering
Vi kommer att implementera dessa anpassningar och nya rutiner successivt under våren 2018.

Kommentarer

  1. Erik 25 apr 2018, 09:57

    När kommer stödet för bildpublicering införas?

← Nyare Äldre →

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer