Två nya rapporter som förenklar utbetalning av arvoden

Betalar er förening ut ledararvoden baserat på antalet pass eller antalet timmar som ledaren arbetat?  

 

På efterfrågan från några olika föreningar har vi lagt till ett par nya rapporter/exportmöjligheter som visar närvaro både utifrån antal, tid  och typ av aktivitet både för ledare respektive deltagare. 

 

Ett exempel på hur detta används är VBK Segling som vill kunna betala ut ledararvoden baserat på hur många ledartillfällen en ledare har haft under en viss period.

 

Beroende på vilken typ av aktivitet de varit ledare på ska de få olika ersättning. Läger ger exempelvis en fast ersättning per läger medan träningar ger ersättning per timme.

 

Baserat på detta och andra, liknande önskemål har vi skapat dessa  nya exportmöjligheter. Du som är huvudadministratör hittar rapporterna under LOK-stöd > Lista aktiviteter i administratörsmenyn. Gruppadministratörer hittar dem under Kugghjulet > Närvaro.

 

Notera att de fyra översta exporterna i menyn tidigare fanns i en och samma fil, men är nu uppdelade i separata Excelfiler.

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer