Produktnytt

Nyhet: Export av SIE-fil till bokföringsprogram

Vi har precis gjort det ännu enklare att vara kassör i en förening som fakturerar med Svenskalag.se. Nu krävs det bara några klick för att få över bokföringen till ert bokföringsprogram.

 

Från fakturatjänsten i Svenskalag.se kan ni nu exportera bokföringsfiler i standardformatet SIE4 som används av de flesta bokföringsprogram såsom Fortnox, Visma, Speedledger, Hogia m.fl.

 

Så gör ni

Börja med att under "Fakturering > Inställningar > Allmänt" ange den bokföringsmetod som ni använder. Kontant- eller faktureringsmetoden. Ange även när ert räkenskapsår börjar.

 

Vad innehåller SIE-filen?

Om ni använder kontantmetoden innehåller SIE-filen alla inbetalningar, återbetalningar samt ändringsverifikationer.

Om ni använder faktureringsmetoden adderas även fakturor och kreditfakturor till filen. (Faktureringsmetoden bör användas om er förening årligen omsätter mer än 3 miljoner kr.)

 

Exportera

Under "Fakturering > Bokföring > SIE-export" kan ni skapa SIE-filer för varje månad. När ni skapat en fil och laddat hem den till datorn går den att importera till valfritt bokföringsprogram. 

 

Om det sker förändringar efter export?

Om ni exempelvis exporterar en SIE-fil för januari kommer det tydligt stå i grönt att allt är exporterat. Om det sedan tillkommer fakturor, kreditfakturor, inbetalningar, återbetalningar eller andra ändringar i januari kommer detta att presenteras tydligt och en ny kompletterande SIE-fil går att exportera. På detta sätt kan ni vara säkra på att allt blir exporterat och att det inte är möjligt att få med samma verifikation i två olika SIE-filer.

 

Fördelar att exportera SIE-filer

  1. Ni slipper skapa verifikationer manuellt i ert bokföringsprogram
  2. Ni minskar risken till fel i bokföringen
  3. Ni kan bokföra en hel månads händelser på 3 minuter.
  4. Ni ser tydligt vad som exporterats och vad som ännu inte exporterats.

 

Vi tror och hoppas att denna uppdatering kommer spara många arbetstimmar för er förening!

 

Om ni har frågor eller vill veta mer om hur ni jobbar med faktureringen i Svenskalag.se på bästa sätt, hör av er

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer