Produktnytt

Nyhet: Delbetalningar

Har ni medlemmar som vill delbetala sin medlems- och träningsavgift? Då bör ni aktivera delbetalningar i Svenskalag!

 

Så funkar det

 • Självklart vill inte föreningen att ALLA medlemmar ska delbetala sina fakturor. Därför sätter ni en gräns för när delbetalning ska vara möjligt. Exempelvis kan ni ställa in att allt under 1000 kr ska betalas på en gång. Om fakturabeloppet är 1000 kr eller mer kan ni erbjuda delbetalning på 3 månader. Ni bestämmer dessa gränsvärden för 3, 6 och 12 månader.
 • När en medlem får en faktura eller anmäler sig via ett betalformulär visas "Delbetalning" som betalsätt om beloppet överstiger de bestämda gränsvärdena.
 • Om medlemmen väljer delbetalning godkänner hen samtidigt att betala en extra delbetalningsavgift à 30 kr per delfaktura.
 • 15 kr av denna avgift tillfaller föreningen.

 

Exempel

Fakturans belopp är på 1800 kr. Medlemmen väljer delbetalning 3 månader och godkänner att betala 30 kr extra per delfaktura. Totalsumman blir 1890 kr.

 

Medlemmen får direkt delfaktura 1: 630 kr.

Efter en månad får medlemmen delfaktura 2: 630 kr.

Efter två månader får medlemmen delfaktura 3: 630 kr.

 

Utskick av varje delfaktura sker automatiskt i Svenskalag.

 

Fördelar

 • Föreningen kan fakturera hela årets avgifter vid ett tillfälle. 
 • Föreningen bestämmer från vilket belopp delbetalning ska vara möjligt.
 • Medlemmen kan själv välja att betala på det sätt som passar hen bäst.
 • Medlemmen behöver inte fråga föreningen om delbetalning
 • Föreningen slipper all hantering gällande önskemål om delbetalning. 
 • Delfakturor skickas ut automatiskt varje månad.
 • Varje delfaktura kan betalas via samtliga tillgängliga betalsätt: Swish, kort, BG/PG.

 

Aktivera delbetalning

För att aktivera delbetalning klickar ni på Fakturering > Inställningar > Delbetalningar.

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer