Produktnytt

Nyhet: Automatiska mejl om belastningsutdrag

Sedan januari 2020 ställer Riksidrottsförbundet krav på att alla föreningar ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. 

 

Sedan kravet trädde i kraft finns det möjlighet att i Svenskalag hålla koll på vilka av era ledare och förtroendevalda som har lämnat registerutdrag och vilka som behöver få en påminnelse om att inkomma med detta. 

 

Låt Svenskalag påminna ledarna automatiskt

Genom att aktivera automatiska mejl om belastningsutdrag behöver ni inte lägga någon tid på att påminna de som ska visa upp utdraget. 

 

Så funkar det

Två månader innan utdraget behöver visas upp skickas ett mejl till personen med info om vad den behöver göra. Samma mejl skickas igen en gång per månad till dess att en administratör intygar att utdrag är kontrollerat. Nya ledare får ett mejl samma dag som de läggs in i registret.

 

Så gör ni

Gå till Register > Belastningsutdrag för att ställa in vilka som ska lämna in utdrag i er förening och aktivera automatiska mejl. Ni lägger  även till en instruktion eller länk som informerar om var eller för vem medlemmen ska visa sitt registerutdrag. 

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer