Produktnytt

Ny rapport: Närvaro per ålder

Hur mycket aktivitet har ni i föreningen egentligen? Och hur ser fördelningen ut mellan olika åldrar och kön?

 

Här kikar vi närmare på en ny rapport som ger er svaret på detta. Rapporten finns under "LOK-stöd" och är tillgänglig för dig som är huvudadministratör i föreningen.

 

Närvaro per ålder

Här ser ni hur många deltagar- och ledartillfällen ni har per ålder och kön. Eftersom föreningar får LOK-stöd för deltagare mellan 7 och 25 år kan det exempelvis vara intressant att se hur många deltagartillfällen ni haft bland 6-åringar detta år. Det ger er en fingervisning om hur ert LOK-stöd påverkas nästa år. 

 

Andra möjliga frågeställningar kan vara inom vilka åldersgrupper föreningen har flest deltagare eller hur fördelningen mellan pojkar och flickor ser ut i de olika åldersgrupperna.

 

Rapporten kan även användas i planeringssyfte för att se hur föreningens åldersfördelning ser ut inför kommande verksamhetsår. 

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer