Produktnytt

Förbättringar kring närvarorapporter och LOK-stöd

Idag lanserade vi en större uppdatering som påverkar sidorna under fliken LOK-stöd.

 

En stor anledning till uppdateringen är att det ibland uppstår frågor om varför sammanställning i Svenskalag över giltiga aktiviteter och deltagartillfällen skiljer sig med de siffror som finns i IdrottOnline.

 

Anledningen är att reglerna för statligt LOK-stöd ändrades av Riksidrottsförbundet 2022. Regeländringen innebär att bara IdrottOnline kan räkna ut om en aktivitet, deltagare eller ledare blir godkänd för LOK-stöd. 

 

Just därför har vi tagit bort vår gamla uträkning och istället listar vi nu alla aktiviteter och all närvaro som förts, utan att ta hänsyn till LOK-stödsreglerna.

 

Men, för att ni inte ska gå miste om LOK-stöd varnar vi fortfarande tydligt om det finns aktiviteter som saknar ledare samt vilka deltagare och ledare som saknar giltigt personnummer. Ni kan även granska alla närvarokort för att se om det finns fler orsaker till eventuellt uteblivet LOK-stöd.


1. Närvaro per grupp

En nyhet på denna sida är att vi nu endast visar de aktiviteter som har genomförts. Denna ändring gör att ni nu tydligt kan se vilka lag/träningsgrupper som ligger i fas eller släpar efter med närvaron. 


För varje grupp kan ni se:
- Vilken idrott gruppen har

- Antal aktiviteter som genomförts
- Antal aktiviteter som har närvaro
- Antal aktiviteter som saknar närvaro
- Antal deltagartillfällen
- Antal ledartillfällen

2. Närvaro per medlem

Här kan ni se hur många aktiviteter respektive medlem varit med på under en specifik period. Denna information är något som en del kommuner efterfrågar. Men, det kan även vara intressant för föreningen att jämföra sin verksamhet med tidigare år. Exempelvis: Hur många tjejer under 20 år var närvarande minst 15 gånger 2022 jämfört med 2021?

 

3. Närvaro per ålder

Här ser ni hur många deltagar- och ledartillfällen ni har per ålder och kön. Eftersom föreningar får LOK-stöd för deltagare mellan 7 och 25 år kan det exempelvis vara intressant att se hur många deltagartillfällen ni haft bland 6-åringar detta år. Det ger er en fingervisning om hur ert LOK-stöd påverkas nästa år. 

 

4. Närvaro per vecka

Hur mycket aktivitet sker i föreningen egentligen? Och när på året? Med denna rapport kan ni se antal aktiviteter, deltagare, ledare, deltagartillfälllen och ledartillfällen per vecka. 

 

3. Export till IdrottOnline

Här kan ni läsa om hur ni integrationen med IdrottOnline fungerar och hur ni går tillväga för att aktivera den. Om ni redan aktiverat integrationen ser ni tydligt att allt fungerar som det ska eller om det finns något ni behöver åtgärda för att all närvaro ska kunna skickas till IdrottOnline.

 

4. Export till kommun

Här får ni en tydlig överblick över hur mycket närvaro ni fört under aktuell bidragsperiod. All närvaro kan exporteras till en DAK-fil som i sin tur går att importera till vissa kommunala bidragssystem. Ni får också instruktioner om hur ni ansöker om aktivitetsbidrag i just er kommun.

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer