Produktnytt

Förbättrat medlemskort hjälper Leksands IF

Det digitala medlemskortet i Svenskalag-appen används flitigt av många föreningar runt om i landet. En av dessa är Leksands IF som är en av Sveriges största föreningar sett till antal medlemmar.

 

Fri entré som medlemsförmån
Leksands IF har länge arbetat aktivt med olika typer av medlemsförmåner. Förmåner som återfinns i det digitala medlemskortet. För en tid sedan hörde de av sig till oss och berättade om en ganska tidskrävande och kostsam hantering kring något som de kallar Accesskort.

 

Ett Accesskort är ett plastkort som tidigare säsonger delats ut till alla betalande medlemmar som även är spelare eller ledare i föreningen. Accesskortet behövs för att komma in gratis på Leksands herr- och dammatcher.

 

Robert Kock på Leksands IF berättar om deras problematik

- Att skapa och distribuera korten innebär en återkommande kostnad men framför allt en tidskrävande administration. Eftersom inte alla medlemmar betalar avgiften samtidigt måste vi dela ut korten stötvis och ibland behöver vi även skapa nya kort när de tappas bort.

 

Robert frågade oss om vi kunde komma på något sätt att digitalisera kortet för att minska föreningens administration och kostnader. Det var också viktigt att säkerställa att kortet inte går att kopiera eller förfalska.

 

Lösningen

Sedan några dagar tillbaka finns det en knapp på respektive förmån i appen som gör möjligt att kontrollera en förmåns giltighet. Trycker man på knappen visas en bekräftelser på att förmånen är giltig och vem som äger den. Bekräftelsen animeras och visas bara i några sekunder. På detta sätt går det inte att kopiera förmånen genom att ta en skärmbild eller skärminspelning.

 

Så, från säsongen 2022/2023 finns Accesskortet endast som en förmån i det digitala medlemskortet. Inga fler plastkort! Leksands IF har ställt in så att förmånen bara visas för spelare och ledare som betalat sitt medlemskap. Förmånen blir alltså tillgänglig så fort medlemmen betalat sin medlemsavgift.

 

Robert Kock fortsätter

- Det känns jätteskönt att Svenskalag kunde hjälpa oss med detta. Nu behöver vi inte köpa in plastkort och färgband till kortskrivaren längre. Men framför allt slipper vi all tillverkning, administration och distribution, något som tidigare kostat oss omkring 3 arbetsdagar per säsong.

 

Bidrar till ökad användning

En annan stor fördel med att lägga alla förmåner i medlemskortet blir att fler medlemmar laddar hem Svenskalag-appen, vilket i sin tur gör att föreningens kommunikation och fakturor når medlemmarna i större utsträckning. Bra för alla helt enkelt!

 

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer