Isterbergets Tomtägarförening

En ovanligt trevlig tomtägareförening