"Den lilla föreningen, med det stora engagemanget"

IFK Rössjöholm

"Den lilla föreningen, med det stora engagemanget"