Stångådalens SFK

Sportfiskeklubben i Vimmerby, Kalmar län