"Det lilla laget, med det stora engagemanget"

IFK Rössjöholm

"Det lilla laget, med det stora engagemanget"