Produktnytt

Ny aktivitetstyp i kalendern: Läger

Vi fortsätter att anpassa Svenskalag för ännu fler idrotter. För föreningar inom individuell idrott är läger en viktig och återkommande del av verksamheten.

 

Vi har också förstått att det kan vara bra att snabbt kunna kunna ta ut statistik på vilka som deltagit eller agerat ledare på olika läger. Kanske utgår ett arvode till den som varit ledare?

 

Just därför har vi lagt till "Läger" som en egen aktivitetstyp när ni skapar aktiviteter i kalendern. Detta medför att ni enkelt kan särskilja läger från övriga aktiviteter när ni exempelvis tar ut anmälnings- eller närvarostatistik.

 

En annan förbättring är att ni nu direkt i registret kan se på en person vilka aktiviteter som hen varit ledare eller deltagare på under en viss period. Givetvis kan ni även filtrera på aktivitetstyp.

 

Detta medför att det blir enkelt att betala ut rätt ledararvode - förutsatt att arvodet baseras på antalet läger eller ledartimmar vill säga.

I bilden ovan kan ni se att Timmy Jonsson varit ledare på 12 läger under 2022. Total arbetstid: 50:30 tim.

Kommentarer

Komma igång med Svenskalag.se?

Min förening vill veta mer Min förening vill veta mer