Regeringen har beslutat att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Översatt till idrottens språk handlar det om matcher, tävlingar och uppvisningar med fler än 100 åskådare. Syftet är att minska smittspridningen av coronavirus men samtidigt kunna ha större publik på till exempel idrottsarenor.

Arrangör som väljer att använda vaccinationsbevis behöver också ha grundläggande smittskyddsåtgärder på plats, exempelvis genom att informera om hur smittspridning kan undvikas och se till att deltagarna kan tvätta händerna eller använda handsprit.

Så funkar det med vaccinationsbevis
  • Den som ska besöka en match eller tävling som åskådare hämtar sitt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se, via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis.
  • Anordnaren av tävlingen ska kontrollera att åskådare från 18 år och äldre är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Åskådaren ska visa vaccinationsbevis och legitimation. Kravet gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig och kan verifiera detta med giltigt läkarintyg.
  • Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats finns uppdaterad information om digital verifiering.
  • Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska dokumenteras skriftligt, följas upp samt vara möjlig att visa upp om Länsstyrelsen gör tillsyn.

RF har sammanställt aktuell info om vaccinationsbevis här

Alternativ till vaccinationsbevis: Smittskyddsåtgärder

Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Det handlar om att

  • åskådarna ska anvisas sittplats
  • sällskap får bestå av max åtta personer
  • avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

Detaljerad information om smittskyddsåtgärderna finns att läsa i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Mer information och kontakt vid frågor

Som arrangör av ett idrottsarrangemang bör du dessutom vara uppmärksam på hur just ert specialidrottsförbund eventuellt väljer att reglera er verksamhet utöver de riktlinjer som regleras genom lag och särskilda föreskrifter. Som förening kan man också välja att kräva vaccinpass av till exempel funktionärer, men det är ingenting som regleras i lag.

Förbund och föreningar kan också vända sig till Riksidrottsförbundet via corona@rfsisu.se

Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet. Inom kort beräknas checklistor med mera finnas att ladda ned som stöd för arrangörer på Länsstyrelsens webbplats.

Vi rekommenderar: Riksidrottsförbundets information om idrott och corona.